Rutiner vid sjukdom och ledighet

Sjukanmälan

Görs av vårdnadshavare för elever under 18 år och av eleven själv som är över 18 år. Anmälan görs i Schoolsoft.

Sjukanmälning sker för varje dag och innan första lektionen startat.

Ledigheter

Ansökan om ledighet görs via SchoolSoft. Till ansökan ska eleven lämna ett underlag (underlagsblankett) från lärare i respektive kurs som berörs av ledigheten.

Upp till 5 dagar /läsår beviljas av mentor efter samråd med kurslärare.  Mentor tillstyrker eller avslår. Längre ledigheter beviljas av rektor. Samråd sker med mentor och kurslärare. Rektor tillstyrker eller avslår.

Frånvaro utan sjukanmälan eller beviljad ledighet räknas som olovlig och rapporteras till vårdnadshavare via telefon, sms eller mejl samma dag.