Om oss

Enligt skolinspektionens enkätundersökning ht19 är vi en av landets bästa skolor!

Hej och Välkommen till oss på Falufri

En lite annorlunda skola

Välkommen till Falufri. En lite annorlunda skola. Den startades 2001 av fyra pedagoger som ville förverkliga sina idéer om att ha större fokus på mjuka värden som individanpassning, flexibilitet och personlig utveckling.

Så är det också idag. På Falufri råder respekt och förståelse och ett klimat där alla stöttar varandra., både kompisar och lärare. Här ska du känna att det råder en varm gemenskap där du och dina kamrater verkligen trivs. Vi utvecklas tillsammans och du har möjlighet att påverka både din egen utbildning och skolan i stort.

Utbildning med kvalitet i fokus

Vi strävar alltid efter att bli ännu bättre. Genom kontinuerliga mätningar och analyser av verksamheten söker vi efter lämpliga åtgärder för att hjälpa dig uppnå bästa studieresultat och för att skapa en miljö där alla elever mår bra. Vår personal är delägare i verksamheten, något som bidrar till det stora engagemanget.

På Falufri har du chans att utveckla dina egna intressen tillsammans med andra som delar dina passioner. Här är alla välkomna och vi respekterar varandra.

Hos oss får du studiero, trygghet och flexibilitet i kombination med ett internationellt perspektiv.

Bästa skolmiljön

En bra skolmiljö innebär förstås trivsamma lokaler och rum för olika typer av lärande. Men minst lika viktigt är att du får gå i en mindre klass där alla har möjlighet att synas, höras och får känna sig trygga.

På Falufri är det du som elev som är viktigast. Vi ger dig vägledning, stöd och individuell hjälp för att du ska utvecklas och nå dina mål.

Många kan känna sig lite oroliga inför gymnasiet och de nya krav som ställs, men som elev hos oss kan du förvänta dig en skolmiljö där du känner dig omhänder- tagen från start. Här ska du verkligen trivas, både med dina studier, dina lärare och dina klasskamrater.

Vi vill att din gymnasietid ska bli både minnesvärd och vara en bra start i livet.

Vi tar din röst på allvar

Hos oss får alla elever vara med och tycka till om sina studier. Du har en egen mentor och vi utvärderar regelbundet utbildningens upplägg och dina resultat. Om du har synpunkter på skolan i stort är du mer än välkommen att framföra även dessa. Vi lovar att lyssna och ta till oss alla kloka synpunkter. Det är tillsammans som vi skapar det goda klimatet och gör skolan ännu bättre.

Målet är att förbereda dig på vuxenlivet och hjälpa dig att uppnå dina drömmars mål. Vi har alltid skolan och Falun som utgångspunkt, men vi har också ett globalt synsätt och utforskar ständigt nya perspektiv. På Falufri ger vi dig världen

På Falufri tar vi elevernas åsikter på allvar 

Här har du möjlighet att tycka till om både kursernas upplägg och själva undervisningen. Vi vet att allt inte passar alla och därför har vi möjlighet att anpassa utbildningen både efter dig och din grupp. Att kunna tänka och planera självständigt är mycket värdefulla kunskaper, något som du verkligen får jobba med här.

En bra väg framåt

Tiden på gymnasiet är en viktig fas i livet. Därför är det viktigt att vi hela tiden följer upp hur det går, vad du tycker om undervisningen och hur du trivs på skolan. Det gör du tillsammans med din mentor.

Om det är något särskilt du vill fördjupa dig i har vi möjlighet att anpassa dina kursers upplägg så att det passar dig.

…..individuellt och i grupp

Vi skapar de bästa förutsättningarna både för dig och för att du tillsammans med kompisar med liknande intressen ska kunna studera och utvecklas tillsammans, även om ni inte går samma program eller samma årskurs.

Vi tycker att det här är det bästa sättet att skapa en god atmosfär och gemenskap. Alla lyssnar på varandra och har respekt för varandras åsikter.

Rum för plugg

Förutom vanliga klassrum har vi också speciella studierum här på Falufri. Det är något som brukar uppskattas mycket av våra elever. Studierummet kan du och dina kompisar inreda lite mer personligt och här kan ni arbeta både före, under och efter skoldagen.

…och rum för både koncentration och gemenskap

Behöver du en stund för dig själv så finns det tysta arbetsrum, men vill du hänga med kompisar finns det förstås också gemensamma uppehållsrum med till exempel shuffleboard och ett eget elevkök. Här kan du fixa fika eller äta ett mellanmål om du får lust.

Skollunchen på Falufri brukar också vara mycket uppskattad av våra elever. Du har möjlighet att välja bland fyra rätter per dag, varav en vegetarisk.