Ägare och styrelse

organisation_falu_frigymnasium

Falu Frigymnasium ägs av personal på skolan och drivs i aktiebolagsform. En styrelse företräder ägarna. En ägaragenda har tagits fram som visar våra etiska principer och våra policys vad gäller verksamheten:

Alla elever coachas i sin inlärning, känner tillhörighet och trygghet. Elever har en aktiv påverkan på studierna vid skolan. Det är roligt att komma till skolan och bemötandet skapar social trygghet. FaluFri är en del av livet såväl i vardagen utanför skolan som i världen.

FaluFri ska vara en modern skola där eleverna får med sig goda kunskaper för framtiden. Skolan utvecklar ansvarstagande, drivkrafter och en vilja att lära sig. Kvalitén i verksamheten förbättras ständigt och personal verkar aktivt utifrån våra ledord. Organisation, ledning och arbetsuppgifter ska vara tydliga och ha förutsättningar att utföras effektivt.

FaluFri ska vara en attraktiv arbetsplats för kompetent personal. Ny personal introduceras effektivt i sina arbetsuppgifter. All personal på FaluFri känner sig respekterad och har inflytande på skolans verksamhet. Samtliga lärare är behöriga, goda pedagoger och uppskattade av elever. Personal på FaluFri känner arbetsglädje och drivkraft och vill bidra aktivt i verksamheten. Personal känner att de har tid att göra ett bra jobb och möjlighet att ständigt utveckla verksamheten.

Vi lever som vi lär och följer gällande beslut och policys.

Ägare

Helena Diedrichs, Liselotte Fahlström, Margareta Jonsson, Torbjörn Klefbom, Jennie Lille, Henrik Nordin, Anna Konrad Nyhäll, Maria Pettersson, Lena Thorzander och Viktoria Åkerblom

Styrelsen

Henrik Belin – ordförande
Samtliga ägare är också styrelseledamöter
Sebastian Liljedal  – arbetstagarrepresentant

Så började det

Falufri grundades 2001 av fyra pedagoger och kollegor.Tillsammans hade de genomfört flera utvecklingsprojekt på en gymnasieskola, men tyckte inte att de nådde sina mål fullt ut. Då föddes idén om att starta en ny skola, ett frigymnasium där de redan från början kunde utgå från en tydlig värdegrund och sina tankar om lärande. Visionen var en gymnasieskola där unga fick chansen att växa, både kunskapsmässigt och som människor.