Driv ett företag på din skoltid

Ung företagsamhet är en organisation som arbetar med att öka gymnasieelevers intresse för entreprenörskap. Under ett läsår på gymnasiet provar du på att starta, driva och avveckla ett så kallat UF-företag. Företaget ska erbjuda verkliga varor eller tjänster, och du jobbar ensam eller tillsammans med kompisar. Under året får du stöd från skolan, UF och en rådgivare från näringslivet.

På Falufri integreras ditt UF-arbete i det ordinarie skolarbetet genom kursen Entreprenörskap, som du kan läsa inom ditt individuella val och som är obligatorisk på Ekonomiprogrammet. Alla elever på Falufris andra program kan välja kursen Entreprenörskap. Totalt ska alla elever läsa minst 200p individuellt val och Entreprenörskap omfattar 100p.

Vi uppmuntrar dig som vill prova på livet som företagare under din skoltid på Falufri. Vi är medvetna om hur viktigt det kan vara för din personliga utveckling. Erfarenhet från företagande är dessutom en klar merit för ditt framtida yrkesliv.