Nöjda föräldrar

– vad säger föräldrarna?

“Falufri ser elevernas framtid som viktig, det märks på hela bemötandet. Min känsla är att eleverna utvecklas och blir lite mer vuxna under sin gymnasietid. Mina barn läser mer av eget intresse nu, det är mindre tjat. Skolan är dessutom mycket mer än en skola. Eleverna dröjer sig kvar, tar en fika, pluggar och trivs. Lärarna ser heller inte de individuella behoven som något bekymmer, de löser dem.”

Jan Wesström, pappa till Anders och Maria studenter 2017

“Lärarna på Falufri är flexibla och hittar vägar som passar varje individ – de ser sina elever och vill verkligen att de ska lära sig. Kontakten med hemmet fungerar otroligt bra, jag får hela tiden feedback. Caroline har också blivit mycket mer självständig och modig, hon har fått utvecklas i sin egen takt. När vi tog emot en utbytesstudent var det liksom ingen tvekan var han skulle gå.”

Hege Lönnar, mamma till Caroline student 2015 

“Man ska aldrig tro att man inte klarar pluggandet på Falufri och därför låta bli att söka. Skolan fångar upp dig, där du är. Att få individuell hjälp känns aldrig omöjligt och lärarna är engagerade. Eleverna vågar stå för vad de tänker och tycker, där ser jag tydlig skillnad på Emma under de här åren. Jag vet också att hennes mentor skulle höra av sig direkt om något är fel. Skolan känns nära, även för mig som förälder.”

Karin Danielsson, mamma till Emma student 2015 VO