Fokus världen

Vi ger dig Falun – och resten av världen

Falufri är en skola med internationell prägel. Det har varit vår idé och vår grej, ända sedan vi startade skolan för 15 år sedan. Vi kan utan tvekan säga att vi är både Sverigeunika och ledande på området – för vi tar satsningen på stort allvar. Som elev på Falufri möter du världen i allt du gör, i vardagen och i kurser. Det globala perspektivet gör undervisningen än mer intressant; dessutom hjälper det dig att bli mer redo för ett framtida arbetsliv.

Samarbeten med verkligt djup

På Falufri gör vi mer än att arrangera studiebesök och studieresor till andra länder. Vi jobbar i djupgående projekt tillsammans med skolor och organisationer i andra länder (oftast handlar det om skolor eftersom vi vill att du som elev ska få jobba tillsammans med människor i din egen ålder). I projekten får du träna på din förmåga att samarbeta, sam-tidigt som du får en förståelse för vår tids allra viktigaste frågor. Våra projekt pågår i minst ett år – det sista gymnasieåret
– och knyts till ett tema som eleverna är med och utformar. I dagsläget har vi pågående projekt i Borneo, London, Genève och Israel/Palestina, men våra nya elevers efterfrågan och idéer kan alltid ta oss till nya platser.

fn_certifierad_logga

Stolt FN-skola

Sedan 2013 är Falufri en stolt och certifierad FN-skola. Som elev har du en garanti att vi jobbar med de internationella frågorna.

Som elev på en FN-skola lär du dig mer om hur komplex världen är. Du får en tydligare bild av hur svårt det är att komma överens om hur man bäst förändrar den. Falufri har samarbete med Svenska FN-förbundet vilket ger möjligheter till utbildning för dig som elev. Som elev kan du vara medlem i den mycket aktiva FN-skoleföreningen som planerar och genomför aktiviteter kring viktiga globala frågor. Vi har olika temadagar, workshops och aktiviteter med internationell profil. Genom FN-förbundet kan vi boka spännande gästföreläsare. Falufris elever är engagerade elever. I varje

kurs diskuteras globala frågor som orättvisor, konflikter, resurs-fördelning, mänskliga rättigheter – och brott mot dem. Vår internationella profil ger dig kunskaper som griper tag, på riktigt.

FN-rollspelet
– en av årets höjdpunkter

P. Falufri arrangerar vi varje år ett stort rollspel om FN − Model United Nations. Under rollspelet agerar eleverna diplomater från världens länder. Man skriver förslag på lösningar av världsproblem, debatterar med andra delegater och röstar slutligen fram ett beslut, nästan som i det riktiga FN. Under rollspelet får du träna på att prata engelska, att argumentera och hitta lösningar på stora globala frågor.