Hälsning från Borneo 🇲🇾

Berätta om NA-programmets “gröna tråd”!

  • Hållbar utveckling är det tema som löper som en röd (grön) tråd genom hela gymnasietiden på NA. Det ligger i linje med vad vi vill att våra elever ska ta med sig efter tiden hos oss. Elever och lärare har gemensamt kommit fram till att vi ska försöka få kontakt med den gröna delen av världen och göra ett projekt i ett område där regnskogen är en viktig del för miljöarbetet.

Varför just Borneo?

  • Malaysia är ett engelsktalande land, det är lätt att etablera kontakter där. Dessutom finns en problematik kring skövling av regnskog, palmolja och utrotningshotade djurarter. Det är lätt att hitta projekt som engagerar och är spännande.

Samarbetar ni med aktörer där?

  • Ja, vi har kontakt med både skolor och organisationer. Lärare och elever från Falufri har varit där för att etablera dem på plats. Ett exempel är organisationen Hutan som bland annat tittar på hur orangutangernas beteende påverkas av skövlingen. En annan är Reef Guardian, som arbetar med hållbar utveckling i marin miljö.

Vilka elever får åka till Borneo?

  • Alla som vill kan ansöka om att delta i projektet. Hittills har alla som anmält sig varit med.

Hur är resan upplagd?

  • Vi är borta i två veckor och satsar på fyra delprojekt. Dels jobbar vi med vår kontaktskola som finns i huvudstaden. Vi har etablerat ett FN-rollspel på skolan och ska nu fortsätta utveckla det, men vi ska också bo hos forskare och följa med dem ut i regnskogen där orangutangerna lever i det fria.

Helena, Conny, Mark, Andreas, Vanja och Peter,
lärare på NA-programmet