Ut i världen

Vi vill att våra elever ska uppleva kultur här hemma och utomlands med egna ögon − inte bara genom text och bilder. Människan möter sig själv genom möten med andra. Dessutom vill vi komma åt den typ av kunskap som uppstår när man befinner sig på platser man tidigare bara läst om.

Hur är studieresorna kopplade till undervisningen?

Det är olika för varje resa, eftersom varje elevgrupp är unik. Filosofiska samtal och m.tet med samtida och historiska kulturuttryck är en gemensam nämnare. Inför utlandsresorna lär eleverna känna olika platser i staden genom litteraturen, som vi sedan letar upp i verkligheten. Ur krocken mellan förväntan och erfarenhet föds filosofiska diskussioner. Vi studerar också platsernas kulturhistoria. I Budapest och Krakow undersökte vi till exempel hur konst och arkitektur påverkats av kommunismen och den nya nationalismen.

Vilka andra studiebesök har ni gjort?

Även lokala studiebesök integreras i undervisningen. Från närbelägna Carl Larsson-gården och Dalarnas museum till det historiska biblioteket Carolina Rediviva i Uppsala och Moderna museet i Stockholm.

Luca, Mark, lärare på HU-programmet