Kulturupplevelser i Budapest 🇭🇺

Falufris humanister reser så mycket som möjligt. Förra årets treor åkte till London med kursen Människans uttryck. Tvåorna åkte till Budapest med kursen Kultur- och idéhistoria. I år bär det av till Sardinien och Barcelona. Några lärare berättar om idéerna bakom humanisternas internationella projekt:

Vad är tanken med studieresorna?

  • Vi vill att våra elever ska uppleva kultur här hemma och utomlands med egna ögon – inte bara genom text och bilder. Människan möter sig själv genom möten med andra. Dessutom vill vi komma åt den typ av kunskap som uppstår när man befinner sig på platser man tidigare bara läst om.

Hur är studieresorna kopplade till undervisningen?

  • Det är olika för varje resa, eftersom varje elevgrupp är unik. Filosofiska samtal och mötet med samtida och historiska kulturuttryck är en gemensam nämnare. Inför den senaste londonresan hade eleverna lärt känna olika platser i staden genom litteraturen, som vi sedan letade upp i verkligheten. Ur krocken mellan förväntan och erfarenhet föds filosofiska diskussioner. I Budapest undersöktes hur konst och arkitektur påverkats av socialistiska och nationalistiska idéströmningar, samt av den nazistiska ockupationen under andra världskriget.  

Vilka andra studiebesök har ni gjort?

  • Ettorna brukar åka till Uppsala och besöka landets äldsta bibliotek, Carolina rediviva, med kursen Människans språk. Tvåorna som läser Historia 2b har fått djupdyka i nationalromantiska kulturuttryck, och i samband med det besöker vi Dalarnas museum. Under kommande år deltar vi i ett Erasmus-samarbete med en spansk, en italiensk, en portugisisk och en tysk skola. Vi kommer besöka dem, och de kommer hit och deltar i skolans FN-rollspel.

 

Luca, Nicole och Mark,
lärare på HU-programmet