Möten i Jerusalem och Betlehem

Vad är bakgrunden till det här projektet?

  • Falufri har sedan flera år ett projekt med en studiecirkel samt en studieresa till Israel och Palestina. Eleverna på SA-programmet kan läsa en specialiseringskurs om mänskliga rättigheter som ger möjlighet att delta. Man gör också sitt gymnasiearbete kring MR-frågor i regionen.

Vilka besök och möten gör ni på resan?

  • Vi träffar och intervjuar representanter för flera olika organisationer som jobbar för att de mänskliga rättigheterna ska tillgodoses bättre i regionen. Vi besöker förstås också historiska och religiösa platser som är viktiga för att förstå konflikten och de olika problem som finns.

Hur reser och bor ni?

  • Vi besöker Jerusalem och Betlehem där vi bor på hotell och hos familjer. Vi reser med minibuss och promenerar mycket för att se och uppleva de olika platserna.

Har ni varit oroliga för något före resan?

  • Ja, man hör ju mycket om konflikten i media, men har man goda kunskaper och har förberett sig noggrant så minskar osäkerheten. Vår researrangör har personal med lokalkännedom, så det kändes tryggt när vi väl var där.

Vad kan det vara för frågor man undersöker?

  • Det kan handla om kvinnors rättigheter, rätten att resa och röra sig fritt eller barns rätt till utbildning. Vi undersöker hur konflikten påverkar situationen för de mänskliga rättigheterna. Vi studerar också konflikten ur olika perspektiv, för att försöka förstå alla olika synsätt.

Vad betyder deltagandet i projektet för dig som elev?

  • Du får erfarenheter för livet och nya perspektiv på världen när du får se hur andras verklighet kan se ut. Det är verkligen en fantastisk möjlighet att studera mänskliga rättigheter på plats, och dessutom få förståelse för en konflikt som pågått under en väldigt lång tid. Vi såg problemen i verkligheten på ett sätt som är svårt att ta till sig om man bara läser om det!

 

Rebecca, Molly, Linus och Gustav,
elever på SA-programmet samt lärarna Björn och Åsa