Klagomålshantering

Rutiner vid klagomål enligt Skollagens 4 kap. 8 §

 

Har du klagomål på skolan? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga och vi arbetar ständigt för att utveckla vår verksamhet. Är du missnöjd med hur vi som skola genomför vårt uppdrag kan du kontakta oss.

 

  1. Vänd dig i första hand till berörd mentor eller kurslärare och diskutera situationen.
  2. Om problemet kvarstår gör en anmälan till rektor.
  3. Rektor rapporterar alla klagomålsärenden till styrelsen för Falu Frigymnasium AB. Ärendet dokumenteras i protokoll och tas vid behov upp i det systematiska kvalitetsarbetet
  4. Gäller ärendet rektors hantering av en viss fråga lämnas klagomålet skriftligt till huvudmannen Falu Frigymnasium AB: s styrelse. Följ mallen nedan.
  5. Har du genomfört steg 1 -4 och känner att du fortfarande inte är nöjd med situationen kan du vända dig till skolinspektionen.

Anmälan klagomål enligt skollagen s 4 kap. 8 §

Namn anmälare:

 

Adress:

 

E-post:

 

Telefonnummer:

 

 

Datum för anmälan:

 

Beskriv ärendet:

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

Anmälan skickas till nedanstående adress

Styrelsen Falu Frigymnasium

Nybrogatan 20b

79172 Falun