SYV

Charlotte Isaksson är Falufris studie- och yrkesvägledare (syv). Det är henne du bokar för att få hjälp och stöd kring dina studier, drömmar och framtidsplaner.

Enklast når du Charlotte på mail, charlotte.isaksson@falufri.se. Du kan även försöka nå henne på telefon: 023-77 78 52 eller på hennes mobil: 070-329 78 52

Besöksdagar

Elever kan komma på besöksdagar hos oss. Varje år tar vi emot elever, föräldrar och grupper som vill besöka oss för att känna på Falufris atmosfär och arbetssätt under en vanlig skoldag. Kontakta oss gärna så kommer vi överens om en dag som passar dig/er.