VFU lärare och koordinator

Välkommen som fadderstudent hos oss! På Falufri har vi sedan starten 2001 samarbetat med Högskolan Dalarnas lärarprogram, och tar kontinuerligt emot fadderstudenter inom ramen för ett partnersamverkansavtal. En stor andel av våra lärare är skolförlagda lärarutbildare och vi kan ta emot studenter i många ämnen.

Vår målsättning är att du som fadderstudent hos oss ska få inblick och erfarenhet för att utvecklas i din yrkesroll, genom att ofta delta i vardagsverksamheten – på lektioner, konferenser, studiedagar, friluftsdagar, elevråd m.m. Som lärarstuderande är du alltid är välkommen till Falufri.

Anna Konrad Nyhäll, koordinator
Tel: 023-77 78 50
e-post: anna.konrad.nyhall@falufri.se

Ämneslärarprogrammet på Högskolan Dalarna

Från 2015 ser ämneslärarprogrammet med inriktning mot Gymnasiet ut så här på Högskolan Dalarna. Det vill säga VFU/ den verksamma praktikutbildningen på en fadderskola är inlagd under hela utbildningen med tre större praktikperioder. Men även under ämnesstudierna finns VFU uppgifter att lösa. Eftersom stora delar av lärarutbildningen idag är distansutbildning så löser vi tillsammans med dig som lärarstudent hur detta ska ske. Ta kontakt med mig som koordinator så gör vi tillsammans en plan för hur din VFU ska göras.

Utbildnings- och fadderansvar

Partnersamverkan innebär att du som student omfattas av två olika former av kontakter med din fadderskola – utbildningsansvar och fadderansvar. Utbildningsansvaret innebär att du gör din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på skolan.Som personlig handledare har du en skolförlagd lärarutbildare med samma ämnesinriktning som du. Fadderansvaret innebär att du som studerande har tillgång till Falufri som ”bollplank” för en långsiktig utvecklingen i din yrkesroll. Fadderansvaret ligger i hög grad på dig som studerande – att ta för dig av alla de möjligheter som en nära skolkontakt har att erbjuda. Du har under hela din utbildningstid en mentor på Falufri, en VFU-lärare som är din närmsta kontaktperson.

VFU lärare och koordinator