Elevhälsoteamet

Falufri satsar på elevhälsa och det är aldrig svårt att få tag på den person du behöver. Skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och rektor finns på plats varje dag, på de tider eleverna är i skolan.
– Vi är synliga på skolan och på så sätt är det nog lättare att våga prata med oss. Jag brukar säga, ’kom till mig med allt mellan himmel och jord så tar vi det därifrån’, säger Johanna Svedberg, kurator.

Margareta Jonsson är skolsköterska på Falufri och har varit med ända sedan skolan startade för tolv år sedan.
– Till mig kommer elever med allt från fysiska symptom till oro och funderingar. Ibland slussar jag elever vidare till läkare eller kurator, men lika ofta kan jag avdramatisera oro. Mat, dryck, sömn och kanske slå av telefonen ibland – det kan vara en bra början till att må bättre, säger hon.

I elevhälsoteamet ingår också Viktoria Åkerblom, specialpedagog på skolan.
– Till mig kommer elever som behöver extra stöd för att klara sina studier. Det kan handla om studieteknik, planering, att träna på vissa förmågor och mycket annat. Ibland kommer jag in som en resurs vid enstaka tillfällen, men vissa elever träffar jag varje vecka, säger hon.
 Elevhälsans viktigaste uppgift är att arbeta hälsofrämjande
samt skapa goda villkor och lärmiljöer för alla elever, så att alla lyckas med sin skolgång. Vi vill helt enkelt göra din skoltid så bra som möjligt!

Elevhälsoteamet Falufri

Rektor, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, skolsköterska och kurator träffas en gång per vecka. På mötena behandlas bland annat specifika elevärenden. Om en elev behöver extra stöd i en kurs eller om det finns annat som påverkar studiesituationen, finns här en möjlighet att ta fram handlingsplaner och förslag på insatser.

Skolsköterska

Margareta Jonsson är på skolan måndag-torsdag. Alla ettor får träffa Margareta för ett individuellt hälsosamtal. Eleverna på VO vaccineras också vid tre tillfällen mot hepatit B. Även skolläkare är kopplad till Falufri.

Kurator

Johanna Svedberg finns på plats 4 dagar i veckan. Vid behov av psykologsamtal samarbetar Falufri med S:t Lukas Dalarna.

Studie- och yrkesvägledare

Charlotte Isaksson arbetar måndag–fredag. Charlotte kontaktar 
du när du har frågor kring din studieplan, meritpoäng, 
behörighetskrav, arbetsmarknad med mera. Du kan även boka ett vägledningssamtal för att prata kring mål, framtidsplaner och lämpliga utbildningsvägar.

Specialpedagog

Victoria Åkerblom finns på skolan måndag-fredag och arbetar 40% som specialpedagog. Övrig tid jobbar hon som lärare.