Humanistiska programmet

Förstå människan och vår kultur

På humanistiska programmet med kulturinriktning får du en förståelse för hur människan skapar sin identitet genom språk, konst och litteratur. Du får studera idéer som format vår värld samt de förhållanden som präglar den i dag.

Vilka kurser läser en humanist?

Människans språk – få insikt i hur språk utvecklas och vad språket innebär för en människas identitet.
Kultur – och idéhistoria – studera hur människan och hennes livsvillkor speglas i konst, litteratur och musik.
Filosofi – förstå vad du tänker genom att förstå vad andra har tänkt.
Historia – se hur idéer och händelser har format vår nutid.
Engelska och moderna språk – få fördjupade språkkunskaper, möjlighet till internationella kontakter och internationellt betyg i engelska (Cambridge Certificate)
Människans uttryck – fördjupa dig inom filosofi, samtida kulturuttryck och litteratur genom vår specialiseringskurs med fältstudier i London.

Vad får du med dig?

På HU Kultur får du tänka, tala, höras och synas i olika sammanhang och på dina egna villkor. Våra arbetssätt gör dig högskoleförberedd inom det humanistiska området, exempelvis litteratur, historia eller filosofi. Många på HU läser även fördjupningskurser i matematik och naturkunskap så att ännu fler studievägar öppnas. Som humanist är du viktig för framtiden och dina kunskaper kommer att efterfrågas – både i Sverige och utomlands.

Programstruktur HU