falufri logo

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vem är du?

Du är frågvis och nyfiken på hur din omvärld fungerar. Du söker en gemenskap med andra som delar dina intressen för samhällsfrågor. Under din gymnasietid vill du fortsätta att utveckla din förmåga att analysera, resonera och att uttrycka dig. Du vill få en djupare förståelse för vårt samhälle och för oss som lever i det.

Länkade filer

Programstruktur Ladda ner

Samhällsvetenskapsprogrammet

Insikt genom utblick

Samhällsvetenskaps- programmet

Insikt genom utblick
Vem är du?

Du är frågvis och nyfiken på hur din omvärld fungerar. Du söker en gemenskap med andra som delar dina intressen för samhällsfrågor. Under din gymnasietid vill du fortsätta att utveckla din förmåga att analysera, resonera och att uttrycka dig. Du vill få en djupare förståelse för vårt samhälle och för oss som lever i det.

Varför SA hos oss?


På SA på Falufri undersöker vi samhället genom möten med världen, både nära och långt bort. Att inspireras av gästföreläsare och göra studiebesök är en viktig del av undervisningen. Vi har ett globalt fokus och alla elever på programmet läser exempelvis kursen Internationella relationer. Med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder undersöker vi hur världen fungerar och du ges möjlighet att delta i internationella projekt där vi just nu studerar EU i Bryssel, FN i Genève och mänskliga rättigheter i Israel och Palestina.

Elever på Falufri

Inriktningar och fördjupningar

Hos oss kan du läsa inriktningarna Samhällsvetenskap eller Beteendevetenskap.

Valbara fördjupningskurser

Våra fördjupningskurser Kriminologi och Mänskliga rättigheter är populära tillval i årskurs 3. I Kriminologi studerar du orsaker till kriminalitet utifrån olika perspektiv och lär dig om synen på brott och straff i Sverige och i världen. I kursen Mänskliga rättigheter lär du dig om problem och möjligheter för de mänskliga rättigheterna. Du studerar hur FN jobbar för att förbättra läget i världen samt undersöker hur det ser ut i Sverige och i din kommun.

Vad händer sen?

Många av våra samhällsvetare går vidare till studier inom statsvetenskap, freds- och konfliktkunskap, juridik, psykologi och pedagogik.

Samhällsprogrammet på Falu Fri har gett mig en större förståelse för hur samhället, världen och individen hänger ihop och fungerar. Fortsatta studier känns som självklara efter min tid på Falu Fri, och inte ett dugg avskräckande. Jag är säker på att jag har fått de verktyg som krävs för att klara av högre utbildning.”

Sebastian Holmberg, fd elev på SA

Länkade filer

Programstruktur

Ladda ner

Kontakta oss

Viktoria Åkerblom, programlagsledare SA

viktoria.akerblom@falufri.se

Andra program

Funderar du på andra program?

Tryck här för att komma tillbaka till alla våra program.

Kommentarer inaktiverade för Samhällsvetenskapsprogrammet