Naturvetenskapsprogrammet

Mer än bara behörighet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig bästa möjliga förberedelse för vidare studier. Genom att välja våra inriktningar får du full behörighet till högskolor och universitet. Med vår pedagogik och våra arbetssätt förbereder vi dig för universitetsstudier. Det kallar vi för mer än bara behörighet!

Kunskapande genom upplevelser

Att uppleva naturvetenskap på riktigt ger ytterligare en dimension som är viktig för ditt lärande. Genom att arbeta med problemlösning och varierade laborationer får du
utveckla ditt vetenskapliga arbetssätt.

På NA gör vi en mängd olika aktiviteter för att uppleva kunskap, exempelvis:

  • Forskare för en vecka, Vassbo, Högskolan Dalarna 
  • Universitetsstudent för en dag, Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet
  • Mät pulsen och kraften i Insane, biologi och fysik på Gröna Lund.
  • Observation av kärnkraft, Forsmarks kärnkraftverk
  • Vardagskemi i köket, hemmiljö
  • Partikelfysik med myoner, CERN Genève

Vi laborerar i öppna projekt, efter färdiga mallar, med och utan avancerad utrustning. Vi gör det på skolan, på högskolan, i fält, ute i världen och i hemmet. Det kallar vi för laborationsmångfald. Årets stora nyhet är de tre nyrustade labbsalarna för kemi, fysik och biologi. Satsningen går helt i linje med vår pedagogiska tanke om att förena ny teknik med upplevande kunskap.

Den gröna tråden (DGT)

“Den Gröna Tråden” är ett förhållningssätt som genomsyrar alla aktiviteter på NA. Vi genomför teman, arbetar i projekt och färgar det dagliga arbetet med tonvikt på hållbar global utveckling ur ett naturvetenskapligt perspektiv – för tillfället med fokus på Borneo. Vår verksamhet ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv.

Programstruktur NA