Samhällsvetenskapsprogrammet

Insikt genom utblick

Kunskaper om människan och samhället är centrala på SA-programmet. På Falufri lägger vi fokus på förståelsen för dig själv och andra. Vad får oss att tänka som vi tänker och göra som vi gör? Hur uppstår och förebyggs konflikter? Du undersöker verkligheten och tränar de metoder som samhälls- och beteendevetare använder genom fördjupningskurser i samhällskunskap, religion och historia eller sociologi, psykologi och ledarskap.

Vi studerar samhället genom möten med världen, både långt borta och nära – du får “insikt genom utblick”. Vi har ett globalt fokus på viktiga frågor som rättvisa, utveckling och fred. Som FN-skola har Falufri stor erfarenhet av att jobba med workshops, föreläsare och fältstudier. Du erbjuds möjlighet till studieresor där du besöker FN i Genève eller EU i Bryssel, besöker domstolar och träffar kriminologer i Stockholm eller studerar mänskliga rättigheter i Israel och Palestina.

Våra inriktningar:

Samhällsinriktningen och Beteendeinriktningen.

Våra specialiseringskurser

Kriminologi
Du studerar brott och straff i Sverige och världen, samt åtgärder för att minska brottslighet och öka tryggheten i samhället.

Mänskliga rättigheter
Du lär dig om problem och möjligheter för de mänskliga rättigheterna. Du studerar hur FN jobbar för att förbättra MR-läget i världen samt undersöker hur det ser ut i Sverige och i din kommun. Kursen ger dig möjlighet att delta i en studiecirkel med resa till Israel och Palestina.

Programstruktur SA