Vård och omsorgsprogrammet

Eftertraktad yrkesexamen

Vård- och omsorgsprogrammet på Falufri ger dig en yrkesexamen och kompetens att arbeta inom en mängd olika områden. Det kan vara akutsjukvård, allmän hälso- och sjukvård, äldreomsorg, social omsorg och psykiatri.

 

Samarbetet med Räddningstjänsten Dala Mitt för rörande kursen Brand- och räddning upphör. Det betyder att elever inte längre har möjlighet att blir Brandman i Beredskap efter sina gymnasiestudier på Falu Frigymnasium. 

Orsakerna är flera, bl a har utbildningen till Brandman i beredskap som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anordnar förändrats och läses under längre tid vilket inte möjliggör det upplägg vi har haft.  

Programfördjupningar

Akutsjukvård

Fördjupningen passar dig som är intresserad av akutsjukvård då vi lägger fokus på akut omhändertagande i olika miljöer.

Psykiatri

Fördjupningen passar dig som är intresserad av möten med människor i olika livssituationer. Du får kunskap om olika typer av psykisk ohälsa samt psykiatriska sjukdomstillstånd och dess konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Högskolebehörighet

Alla våra programfördjupningar går att välja med eller utan kurser som ger högskolebehörighet.

APL-praktik på VO

På vård- och omsorgsprogrammet ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom olika områden av sjukvården.

Programstruktur VO UPPDATERAS  KOMMER INOM KORT