Vård och omsorgsprogrammet

Eftertraktad yrkesexamen

Vård- och omsorgsprogrammet på falufri ger dig en yrkesexamen och kompetens att arbeta inom en mängd olika områden. Det kan vara akutsjukvård, allmän hälso- och sjukvård, äldreomsorg, social omsorg och psykiatri. Via vårt samarbete med Räddningstjänsten DalaMitt har du även möjlighet att utbildas till brandman i beredskap (deltidsbrandman)

Programfördjupningar

Akutsjukvård

Fördjupningen passar dig som är intresserad av akutsjukvård då vi lägger fokus på akut omhändertagande i olika miljöer. Psykiatri

Fördjupningen passar dig som är intresserad av möten med människor i olika livssituationer. Du får kunskap om olika typer av psykisk ohälsa samt psykiatriska sjukdomstillstånd och dess konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Högskolebehörighet

Alla våra programfördjupningar går att välja med eller utan kurser som ger högskolebehörighet.

APL-praktik på VO

På vård- och omsorgsprogrammet ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom olika områden av sjukvården.

Programstruktur VO