Certifikat

Certifikat

På Falufri samarbetar vi med olika organisationer vilket innebär att vi har en rad certifieringar. Certifieringarna kan ses som en kvalitetsstämpel på vår verksamhet.

Stolt FN-skola

Som elev på en FN-skola får du ökad förståelse för världens komplexitet. Du får en tydlig bild av det internationella samarbetets utmaningar och möjligheter. Falufri samarbetar med Svenska FN-förbundet vilket ger oss inspiration och kunskaper i aktuella frågor. Som elev kan du vara aktiv medlem i vår FN-skoleförening. Där planerar och genomför medlemmarna aktiviteter kring viktiga globala frågor. Under året arrangeras temadagar, workshops och aktiviteter med internationell profil. Genom FN-förbundet bokar vi spännande gästföreläsare som tar världen till Falufri.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan där skolor arbetsgivare, fackliga organisationer tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår från tio kvalitetskriterier.
Som elev på vård- och omsorgsprogrammet på Falufri får du ett diplom som visar att du har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när du söker söker arbete.

Eu-ambassadörsskola

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram (EPAS) riktar sig till lärare och elever på högstadium och gymnasium i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om europeisk parlamentarisk demokrati, Europaparlamentet och EU. Det finns idag EPAS skolor i alla EU:s 27 medlemsländer, totalt cirka 1500 skolor.
Lärare på Falufri ansvarar tillsammans med elever på skolan – juniorambassadörer för att sprida kunskap om EU och EU:s arbete på olika sätt. Det sker t ex genom att utföra olika uppdrag och aktiviteter på Europadagen 9 maj.

Vi är Erasmusackrediterade

Europakommissionen har som mål att Europas medlemsländer ska öka sitt samarbete. Skolor inom EU kan bli ackrediterade genom ett Erasmusprogram där ett stort nätverk av skolor i hela Europa deltar. Falufri är ackrediterade för perioden 2023-2027. Det möjliggör att vi kan fortsätta utveckla vårt internationella arbete på ett regelbundet och systematiskt sätt. Vi vet att internationalisering, både på hemmaplan och genom studieresor, stärker utvecklingen hos våra elever och främjar värden som integration, mångfald och respekt för mänskliga rättigheter.

Har du frågor?

Sök på våra vanligaste frågor i våran FAQ.

Kommentarer inaktiverade för Certifikat