Vår filosofi

Certifieringar

Ambassadörs- skola EU

Certifierat VO-collage

Certifierad FN-skola

Vår filosofi

Det är våra elever som bestämmer hur världen i morgon ska se ut och vi rustar dem för det. Vi lär dem att se saker och ting utifrån olika perspektiv, för att morgondagens värld ska präglas av respekt och förståelse. Vi lär dem hur världen fungerar idag och utmanar dem till att göra den mycket bättre i morgon. Vi skapar ett klimat där de gemensamt lär sig stötta varandra och utvecklas bättre tillsammans.

Vi drivs av vetgirighet eftersom vi är övertygade om att det är kunskap som för oss framåt. Den viktigaste pusselbiten i vårt systematiska kvalitetsarbete är att vi lär oss hela tiden. Varje dag fyller vi på med ytterligare erfarenheter och kompetenser som förbättrar vårt arbetssätt. Vi har höga förväntningar på varandra och förutsätter att alla på skolan bidrar till en utbildning av högsta kvalitet. Vi vill skapa värde för elever, personal och vårdnadshavare genom att ständigt förbättra verksamheten på ett innovativt sätt.

Det viktigaste målet för verksamheten är att eleverna vid examen ska ha fullständiga betyg och vara väl förberedda för vidare studier och yrkesliv. Vi vill bidra till elevernas utveckling som personer och demokratiska medborgare genom motiverande undervisning som både eleverna och deras vårdnadshavare ska vara nöjda med.

Våra elever söker sig till oss för att de vill påverka, såväl sin egen studiesituation som de stora samhällsfrågorna. Och vi ger dem den möjligheten. Genom en högkvalitativ och elevanpassad lärmiljö vägleder vi eleverna mot deras nästa steg i livet. På vår skola ser utvecklingsplanen olika ut för alla och det är precis så vi vill ha det. Var och en på Falufri har unika möjligheter och unika mål. Med våra verktyg får alla möjligheten att bli sitt allra bästa jag.

Våra grundläggande värderingar

1 – Vi är starkare tillsammans

Genom att samverka med olika människor från olika bakgrund kan vi och våra elever utvecklas och bli vårt allra bästa jag. Vi jobbar nära varandra och nära varje enskild elev, för att skapa trygghet och personlig utveckling. Vi är nyfikna på varandra och vår omvärld.

2 – Vi tror på individens förmåga att växa.

Vi har höga förväntningar på våra elever och varandra och tillsammans strävar vi efter att utveckla den styrkan – hos oss själva och våra medmänniskor.

3 – Vi tror att passion smittar av sig.

När människor är engagerade smittar det av sig på andra. Vi uppmärksammar framsteg utifrån allas individuella förmåga och jobbar för att stärka självkänslan hos alla. Vi tror på att inkludera, motivera och lyssna på varandra.

Våra värderingar kan sammanfattas i de sex värdeorden respekt, flexibilitet, kreativitet, inflytande, reflektion och demokrati.

Fokus:Världen

Falufri är en skola med internationell prägel som genomsyrar vår verksamhet.
Läs mer här om vad som gör Falufri så speciell.

Kommentarer inaktiverade för Vår filosofi