Fokus:Världen

Certifieringar

Ambassadörs- skola EU

Certifierat VO-collage

Certifierad FN-skola

Fokus:Världen

Vi ger dig Falun – och resten av världen

Falufri är en skola med internationell prägel. Det har varit vår idé och vår grej, ända sedan vi startade skolan för snart 20 år sedan. Vi kan utan tvekan säga att vi är både Sverigeunika och ledande på området – för vi tar satsningen på stort allvar. Steget från lokalt, via nationellt till globalt blir allt kortare och som elev på Falufri möter du världen i allt du gör. Det globala perspektivet gör undervisningen mer intressant och hjälper dig att bli redo för ett framtida arbetsliv.

Sedan skolan startade 2001 har vi genomfört många internationella projekt och studieresor till länder som Namibia, Indien, Borneo, Schweiz, Belgien, Frankrike, Tyskland, England, Israel och Palestina. Vi har också låtit världen komma till oss genom samarbeten med skolor runtom i världen. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra internationella projekt så att de ger förståelse för vår tids viktigaste frågor. Våra elevers efterfrågan och idéer kan alltid ta oss till nya platser.

Stolt FN-skola

Sedan 2013 är Falufri en stolt och certifierad FN-skola. Det innebär att du som elev har en garanti att vi jobbar med de internationella frågorna. Du får ökad förståelse för världens komplexitet och en tydlig bild av det internationella samarbetets utmaningar och möjligheter. Vi samarbetar med Svenska FN-förbundet vilket ger oss inspiration och kunskaper i aktuella frågor. Du kan vara aktiv medlem i vår FN-skoleförening som planerar och genomför aktiviteter kring viktiga globala frågor. Under året arrangeras temadagar, workshops och aktiviteter med internationell profil. Genom FN-förbundet bokar vi spännande gästföreläsare som tar världen till Falufri.

FN-rollspelet – en av årets höjdpunkter

På Falufri arrangerar vi varje år ett stort rollspel om FN − Model United Nations. Under rollspelet agerar eleverna diplomater från världens länder. De skriver förslag på lösningar på världsproblem, debatterar med andra delegater och röstar slutligen fram ett beslut. Ett stort antal Falufri-elever och gästande ungdomar från skolor runt om i världen deltar. Inför rollspelet läser vi in oss på de aktuella frågorna och tränar engelska som är arbetsspråket under spelet. 

Europa berör dig

Eftersom demokrati och internationella samarbeten är viktigt för oss har även EU en central roll i undervisningen. Skolan ingår i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram tillsammans med skolor i 26 andra länder. Deltagandet innebär att vi lyfter frågor som är aktuella i EU och därmed har alla elever chansen att bli väl informerade om vilka beslut som fattas samt hur de kan vara med och påverka. Varje år utses nya juniorambassadörer som besöker olika institutioner i Bryssel och sprider kunskaper om EU på skolan. Genom att ta del av andras perspektiv lär du dig analysera och reflektera över både dagens och framtidens viktiga frågor.

Berättelser från Falufri

Vill du läsa fler spännande berättelser från Falufri?

Kommentarer inaktiverade för Fokus:Världen